Informatie

Financiële afspraken

Bij elke activiteit vind je op de website de deelnamekost terug. Deze is meestal per leerling. Bij bepaalde activiteiten wordt er ook een minimumbedrag gevraagd.

 

Elke school ontvangt na de activiteit een factuur. Je hoeft dus niet vooraf te storten of geld mee te brengen naar de voorstelling. De facturatie gebeurt gebundeld, na het 1e trimester en op het einde van het schooljaar.

 

Hoe factureren we?

 • De meeste activiteiten worden aangerekend op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets).
  • Indien het aantal afwezigen op een activiteit meer dan 10% van de reservatie bedraagt, zal 90% van de reservatie aangerekend worden.

 

 • Volgende activiteiten worden aangerekend op basis van het aantal reservaties (en houden dus geen rekening met afwezigen)
  • Alle concerten in BOZAR
  • Alle Explo Expo projecten
  • Kiddo + workshop (project in Cinema Palace)
  • Workshops met materiaal

Zorg dus ervoor dat de juiste klasaantallen voor het einde van de week doorgegeven zijn.

Annulatie 

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De inschrijvingen gelden als contract 

 • In geval van overmacht (zoals verbod door de federale veiligheidsraad) wordt in overleg naar een mogelijk alternatief gezocht. Indien dit niet lukt, worden geen annulatiekosten aangerekend. Contacteer het GC en vermeld bij annulatie de reden van overmacht.  
 • Scholen die niet opdagen, betalen de volledige som.  
 • Scholen die laattijdig opdagen bij een activiteit en hierdoor niet meer kunnen deelnemen, dienen eveneens de volledige som te betalen.  

Indien een school wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.