Informatie

Tips voor leerkrachten

Bij elke activiteit vind je snel terug of deze geschikt is voor uw klas. Er staat telkens een leeftijdsaanduiding (bvb. 4+) gemarkeerd. Dit is de minimumleeftijd die makers ons contractueel aangeven. Er staat ook telkens een richtleeftijd (bvb. 2de & 3de kleuterklas), dit is de leeftijd waarvan wij denken dat het de meest geschikte is voor de leerlingen. 

Voorbereiding

Prikkel de nieuwsgierigheid van je leerlingen en bereid ze goed voor op de activiteit! 

Een voorbereiding in de klas maakt de beleving van de kinderen intenser en waardevoller. Een positieve belevenis betekent op termijn meer respect en openheid voor een bepaalde kunstvorm.

Sommige gezelschappen zorgen voor voorbereidende lesmappen. De films zijn eveneens omkaderd door lesmateriaal. Je kan deze lesmappen downloaden van deze website. Is de lesmap er nog niet? Neem dan later nog eens een kijkje, sommige lesmappen worden pas later toegevoegd. Een paar weken voor de voorstelling ontvang je een bevestigingsmail met een link naar de lesmap (indien voorhanden). 

Tip voor kleutersTheatergezelschap 4Hoog ontwikkelde speciaal voor jonge kinderen die voor het eerst naar theater gaan een leuk boekje met bijhorende DVD. Het boekje met DVD bestel je voor 15 euro/stuk (+ 4 euro verzendingskosten) via 4 Hoog.

Voor De Show is een interactief, digitaal spel om leerlingen van 6 tot 12 jaar warm te maken voor een theatervoorstelling. Tijdens één lesuur leren je leerlingen de theatercodes kennen, krijgen ze een virtuele rondleiding in een cultuurhuis en stelen ze zelf de show met creatieve opdrachten (tekenen, schrijven en uitbeelden). En dat alles met een minimale voorbereidingstijd. In de klas start je het spel eenvoudig op een digibord of een laptop en projector via www.voordeshow.be. Vanaf dan wijst het theaterspookje Theo de weg.  Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het spel spendeert en welke onderdelen je speelt. 

Voorstellingen, waarbij een Voor De Show omkadering is ontwikkeld, zijn aangeduid met het  icoon.

De dag zelf

Om stipt te kunnen starten, vragen we om minimum 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Gelieve ALTIJD te verwittigen als de school te laat dreigt te komen. Jassen en tassen mogen niet mee in de zaal omwille van de brandveiligheid. 

Ga bij theater- en filmvoorstellingen tussen de leerlingen zitten zodat je -indien nodig-  kan ingrijpen zonder de voorstelling te storen. Laat je leerlingen genieten van de voorstelling (spontane reacties van het jonge publiek zijn toegestaan!), maar grijp wel in als ze moedwillig de voorstelling storen. Wederzijds respect is een basisvoorwaarde voor het welslagen van een voorstelling.

Drank, snoep, gsm's e.d. mogen niet mee de zaal in. Tijdens de voorstelling mogen er geen foto’s of filmopnames genomen worden.

Tijdens alle activiteiten verwachten wij aandacht en/of een actieve deelname van de leerkrachten.  

Naverwerking

Het beleven van kunst en cultuur opent bij de kinderen en jongeren een hele wereld van emoties, verwondering en fantasie. Soms bieden ze een andere kijk op dingen, soms ontroeren ze, soms zetten ze de realiteit even op zijn kop. Vaak doen ze veel van die dingen tegelijkertijd.

Het kan gebeuren dat leerlingen niet alles begrijpen. Het ontbreken van pasklare antwoorden vormt net een onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Tracht in de klas een debat te voeren over hetgeen je gezien hebt. De verschillende visies leiden meestal tot interessante en verrassende interpretaties.

We zijn ook benieuwd naar de bevindingen van jou en je leerlingen. Gelieve na een activiteit de evaluatiefiche in te vullen. Deze wordt je automatisch per mail bezorgd na de activiteit.